AsystZintegrowane systemy automatyki przemysłowej obejmujące:

 • systemy sterowania;
 • systemy monitoringu;
 • systemy do optymalizacji procesów technologicznych obiektów infrastruktury wodno-ściekowej

 • panele graficzne tekstowe i graficzne;
 • moduły rozproszonych wejść i wyjść;
 • przemienniki częstotliwości;
 • układy łagodnego rozruchu;
 • sterowniki programowalne PLC

 • sterowniki PLC;
 • przekaźniki;
 • urządzenia miękkiego rozruchu;
 • styczniki

 • systemy szaf sterowniczych;
 • systemy zabudowy elektroniki

 • zasilacze
 • moduły elektroniczne;
 • złączki listwowe;
 • listwy pomiarowe

 • panele operatorskie;
 • programowalne sterowniki logiczne;
 • falowniki;
 • czujniki światłowodowe;
 • czujniki fotoelektryczne;
 • zasilacze;
 • regulatory temperatury

 
                        
Asyst Sp. z o.o. mediacyfrowe.pl