Asyst

» Uzdatnianie Wody Pitnej

  • opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie elektrycznym, automatyki i sterowania, łącznie z inwentaryzacją, kosztorysami i specyfikacjami wykonania
  • realizacje robót instalacyjnych, zasilenia elektrycznego i AKPiA dla technologii uzdatnia wody pitnej
  • automatyka stacji uzdatniania wody dla przemysłu i dla gospodarki komunalnej
  • sieci światłowodowe oraz łączność radiowa
  • integracja autonomicznych sterowników dostarczanych z urządzeniami technologicznymi
  • systemu wizualizacji i zdalnego dostępu

Referencje »

 
                        
Asyst Sp. z o.o. mediacyfrowe.pl