Asyst

Asyst Sp. z o.o.
Ul. Siennicka 29
04-394 Warszawa
tel.: 22 207 20 97 - biuro/serwis
tel.: 22 207 29 47 - dział projektów
fax: 22 207 21 02
e-mail: biuro@asyst.com.pl

Godziny pracy 8:00-16:00
Konto bankowe
BRE BANK S.A.
94 1140 1010 0000 5233 6700 1001

NIP: 524-25-47-650
Regon: 140183510
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000239517

Kapitał zakładowy 500 000zł , wniesiony w całości

Mapka dozjadu
 
                        
Asyst Sp. z o.o. mediacyfrowe.pl