Asyst
Automatyka oczyszczalni ścieków
           Oczyszczanie ścieków
Automatyka obiegów basenowych i urządzeń rekreacyjnych
            Technologie basenowe

Automatyka obiegów wody przemysłowej, logistyka produkcji
           Energetyka - przemysł
Automatyka stacji uzdatniania wody dla przemysłu i dla gospodarki komunalnej
           Woda pitna

Technolodzy muszą codziennie monitorować setki zmieniających się parametrów procesów technologicznych. Co za tym idzie, wzrasta znaczenie dokładności pomiarów i czytelnej ich wizualizacji. Mając tego świadomość, programiści i instalatorzy spółki ASYST wykorzystują światowe standardy technologiczne i dopasowują je do specyficznych wymagań klientów. W efekcie powstaje bezpieczne i wygodne w obsłudze stanowisko pracy technologa.
 
                        
Asyst Sp. z o.o. mediacyfrowe.pl